Wyszukiwanie

Znaleźliśmy 0 wyniki Zobacz wyniki
Wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Wyniki wyszukiwania

Architekt a nieruchomości. Wiedza, zaufanie i odpowiedzialność.

Opublikowane przez agnieszka w Październik 9, 2018
| 0

Architekt a nieruchomości. Wiedza, zaufanie i odpowiedzialność.

Zgodnie z nowym kodeksem „zawód architekta polega na rozpoznawaniu indywidualnych i społecznych potrzeb oraz wyrażaniu i realizacji tych potrzeb poprzez planowanie przestrzenne, projektowanie, kształtowanie i realizację obiektów budowlanych, ich zespołów, otoczenia i przestrzeni pomiędzy nimi w aspekcie funkcjonalnym, estetycznym i technicznym, a także relacji pomiędzy tymi obiektami a człowiekiem i środowiskiem naturalnym i zbudowanym przy poszanowaniu dobra wspólnego jakim jest przestrzeń oraz globalne i lokalne dziedzictwo kulturowe, uwzględniając, że architektura jest materialnym fundamentem kultury, ładu przestrzennego i społecznego, przenikającym wszystkie dziedziny życia jednostek i społeczności zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.”

Ukończenie studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera, praktyka zawodowa oraz egzamin zawodowy uprawniają architekta do samodzielnego wykonywania zawodu. Z racji dużej odpowiedzialności społecznej, psychologicznej, przestrzennej oraz technicznej zawód architekta wymaga zdobycia i szlifowania wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu sztuki jaką niewątpliwie jest architektura, inżynierii budowlanej niezbędnej do tworzenia ale przede wszystkim wiedzy psychologicznej i społecznej, która określi wpływy tworzonej przez siebie przestrzeni na samopoczucie ludzi, ich zdrowie i relacje społeczne. W Polsce zagadnieniem wpływu architektury i przestrzeni na zdrowie oraz relacje społeczne zajmowała się min. prof. Maria Ostrowska, na świecie znanym architektem był kanadyjski profesor Christopher Alexander.

Jako architekt, makler nieruchomości oraz artystka i matka kontynuuję myśl wielkich architektów opracowując metodę tworzenia lokalnych społeczności poprzez projektowanie przestrzenne i architektoniczne. Empiryczne przeżycia własne, liczne opracowania naukowe oraz doświadczenia przestrzeni w sztuce tańca, projektowanie w glinie, doświadczanie i tworzenie teatru, muzyki i poezji a także objęcie uwagą sfery funkcjonalnej i ekonomicznej pozwoliły mi zebrać w jedną całość potrzeby jednostek oraz całych społeczności, które należy uwzględnić zarówno przy projektowaniu jak i kupnie nieruchomości.

Nieruchomość jest w efekcie czymś więcej niż towarem. Jest architekturą, która posiada konkretną wartość zarówno materialną jak i duchową. Architektura paradoksalnie jest wartością niewidzialną stworzoną z widzialnej materii. Ściany są ścianami, dach jest dachem, podłoga jest podłogą, natomiast architektura jest tym co te ściany tworzą w sensie psychologicznym i społecznym. Wchodząc do dużego marketu czujemy zagubienie, stres, szybkość, niepokój, natomiast wchodząc do lasu czujemy zwykle łagodność, spokój, odprężenie. To jest architektura, to jest wartość za którą chcemy zapłacić. Budynek, a także zespół budynków są architekturą z dodatnią albo ujemną wartością. Nieruchomość, jej cena oraz zainteresowanie jakie budzi wartość tę określają.

Pogłębiająca się świadomość ludzi wymusza wzrost jakości przestrzeni.

Zarówno architekt jak i makler nieruchomości zajmują się nadaniem i wyrażeniem wartości architektury.

Agnieszka Walaszczyk

Agnieszka Walaszczyk ukończyła Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W 2001 roku założyła Architektoniczne Laboratorium Stylu praktykując projektowanie architektoniczne. W przerwie zawodowej na wychowywanie dzieci zgłębiła problem psychologiczny i społeczny wpływu przestrzeni na człowieka, działając jako prezes Towarzystwa Edukacyjnego w Poznaniu. Jest artystką interdyscyplinarną praktykującą taniec, teatr, poezję, projektowanie w glinie jako formy wyrazu przestrzeni. Architektura dla niej jest zwieńczeniem wszystkich sztuk i nauk. Obecnie jest przedsiębiorcą we własnej firmie AWA-Agnieszka Walaszczyk Architekt, działa jako liderka Grupy AWAdom.pl oraz Prezes Fundacji Sztuka Bycia. Jest autorką metody tworzenia lokalnych społeczności. Jej celem jest budowanie osiedli i osad uwzględniających fakt, że „architektura jest materialnym fundamentem kultury, ładu przestrzennego i społecznego, przenikającym wszystkie dziedziny życia jednostek i społeczności zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.”

Wszystkie artykuły oraz zdjęcia publikowane na tej stronie są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystywanie bez umieszczenia imienia i nazwiska autorki oraz nazwy strony internetowej www.AWAdom.pl jest zakazane.

Zostaw odpowiedź

Twój email nie będzie opublikowany

  • Szukaj nieruchomości

Porównaj Oferty